Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

Wykonanie montażu zgodnego z ETB "Elementy chroniące przed upadkiem".

 

Na prawidłowo wykonany, a tym samym szczelny montaż, składają się odpowiedniej jakości produkty, dobrane właściwe do danej sytuacji budowlanej, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zamontowane wg instrukcji zawartych  w „Wytycznych  do montażu okien i drzwi zewnętrznych” (wydanie 11/02022).

W rozdziale 5.3 „Mocowanie elementów budowlanych o szczególnych cechach” omówione zostały przypadki, w których obowiązują specjalne zalecenia montażowe spełniające określone przepisy techniczno-budowlane. Należą do nich:

5.3.1 Elementy budowlane o zwiększonej odporności na włamanie

5.3.2 Elementy budowlane o właściwościach bariery zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości

5.3.3 Drzwi na drogach ewakuacyjnych i w wyjściach awaryjnych

5.3.4 Elementy o zwiększonej odporności ogniowej

Podrozdział 5.3.2.  przedstawia szczególne przypadki, w których elementy przeszklone montowane są poniżej wysokości parapetu. Obowiązują wtedy wymagania prawa budowlanego w celu zabezpieczenia przed wypadnięciem wg zasad zawartych w normie DIN 18008-4, zgodnie z którą nośne części konstrukcyjne oraz ich zakotwienie w ścianie budynku muszą spełnić odpowiednie przepisy techniczno-budowlane. Weryfikację należy przeprowadzić  za pomocą badań dynamicznych lub statycznych stosując wytyczne ETB  „Elementy chroniące przed upadkiem”.

Wytyczne ETB dotyczące elementów konstrukcyjnych są szczególnie istotne, ponieważ chronią przed upadkiem z wysokości, który  stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Elementami eliminującymi ryzyko upadku są np. balustrady, poręcze, szklane fasady czy tzw. "balkony francuskie". Nie mniej ważne niż sam element chroniący przed upadkiem jest jego mocowanie.

Zaprojektowane i zwymiarowane przez projektanta zakotwienia nie mogą być zmieniane w czasie montażu bez wcześniejszego zatwierdzenia, a personel wykonujący prace musi być wykwalifikowany i przeszkolony przez kierownika budowy.

Przeprowadzone testy dokumentują, że SYSTEM PROTECT spełnia omawiane powyżej wymagania dotyczące punktów mocowania istotnych dla bezpieczeństwa (wytyczne ETB „Elementy chroniące przed upadkiem”). W rozwiązaniu tym ma miejsce bezpieczne przeniesienie obciążenia na podstawę kotwiącą. Zaleca się montaż dolny, górny i boczny przy użyciu elementów PROTECT.

System mocowania PROTECT marki blaugelb, dostępny w sklepie Viseco, to prosty, a przy tym regulowany system mocowania do okien drewnianych, PCV i aluminiowych, który można zamontować obwodowo w dowolnym wymaganym punkcie. Przylega on płasko do ościeża okna, dzięki czemu duże siły poziome i pionowe mogą być przenoszone na podstawę kotwiącą.  Zmienny układ otworów umożliwia zgodne z przepisami mocowanie z wymaganą odległością krawędzi od obciążonej krawędzi podstawy kotwiącej. Element PROTECT można przykręcić przy użyciu wkrętów FK-T30 do ościeżnic marki blaugelb. Po zamocowaniu elementu PROTECT można w razie potrzeby wyregulować jego wysokość z dokładnością co do milimetra.

Zastosowanie systemu montażowego PROTECT nie ogranicza wyboru rozwiązania dotyczącego uszczelnienia okna. Może być ono dobrane odpowiednio do sytuacji montażowej. Możliwe jest również zastosowanie taśm wielofunkcyjnych, ponieważ dzięki zastosowaniu SYSTEMU PROTECT możemy zrezygnować z podkładek montażowych, bez ryzyka utraty nośności.

W zakładce Rysunki techniczne na stronie naszego sklepu znajdziecie Państwo wiele przykładów zastosowania SYSTEMU PROTECT.

 

Data publikacji: 23.08.2023 13:00:55

Produkty

PROTECT 150/50MM BLAUGELB

PROTECT 150/50MM BLAUGELB

Cena: 9.77 zł

Kategoria: Kotwy

PROTECT 150MM BEZ ŚRUBY BLAUGELB

PROTECT 150MM BEZ ŚRUBY BLAUGELB

Cena: 4.33 zł

Kategoria: Kotwy

PROTECT 220/90MM BLAUGELB

PROTECT 220/90MM BLAUGELB

Cena: 11.81 zł

Kategoria: Kotwy

PROTECT 280/70MM BLAUGELB

PROTECT 280/70MM BLAUGELB

Cena: 12.29 zł

Kategoria: Kotwy

kontakt

Zadzwoń: +48 71 363 47 08
Napisz: sklep@viseco.eu